null Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ chuyển đổi số xã Ba Sao

Chi tiết bài viết Tin tức

Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ chuyển đổi số xã Ba Sao

ĐTO - Vừa qua, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh đã đến thăm và tìm hiểu tình hình hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) chuyển đổi số xã Ba Sao

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh (thứ 3 từ trái sang) tìm hiểu hoạt động của Câu lạc bộ chuyển đổi số xã Ba Sao

CLB được thành lập và đi vào hoạt động do Đoàn thanh niên xã Ba Sao phụ trách, nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các thao tác. Đồng thời hỗ trợ người dân cài đặt các phần mềm hữu ích như: ứng dụng e-Đồng Tháp, VNPT money, Viettel money... hỗ trợ photo các loại giấy tờ, đánh máy hồ sơ nhà đất và các nội dung khác, tất cả đều được thực hiện miễn phí. Người dân được hỗ trợ có thể quyên góp tại Thùng gây quỹ khuyến học của xã.

Mô hình này sẽ được nhân rộng ở các xã, thị trấn nhằm phát huy tinh thần xung kích, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng nông thôn mới gắn với công cuộc chuyển đổi số, góp phần tuyên truyền nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho người dân hướng tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số đạt hiệu quả tốt nhất.

Nguồn Báo Đồng Tháp