null Thống nhất thông qua Đề án Chuyển đổi số về Y tế, Giáo dục

Chi tiết bài viết Tin tức

Thống nhất thông qua Đề án Chuyển đổi số về Y tế, Giáo dục

Tại cuộc họp vào chiều 29/11, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp thống nhất thông qua Đề án chuyển đổi số ngành Y tế và Đề án chuyển đổi số ngành Giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa - Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đồng Thápn chủ trì cuộc họp

Mục tiêu đến năm 2025, triển khai Đề án Chuyển đổi số Y tế tỉnh Đồng Tháp và hình thành hệ thống y tế thông minh trên cả 03 trụ cột chính bao gồm: Hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh; Xây dựng mô hình bệnh viện thông minh và ứng dụng bệnh án điện tử; Hệ thống quản trị và điều hành thông minh tại Sở Y tế.

Đề án Chuyển đổi số ngành Giáo dục đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy học trên môi trường số thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hằng ngày đối với mỗi giáo viên, người học. Đến năm 2025, có 50% học sinh, học viên và mỗi giáo viên có đủ điều kiện (phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy học trực tuyến; 50% trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở triển khai các khoá đào tạo kiến thức số, kỹ năng số với 30% học sinh phổ thông tham gia. Hình thành kho học liệu dạy học trực tuyến cấp tỉnh đáp ứng nhu cầu học tập cho 60% nội dung chương trình giáo dục phổ thông.

Tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thông qua báo cáo kết quả tiếp thu, giải trình nội dung góp ý Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số Chuyển đổi số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ vọng chuyển đổi số sẽ tạo đột phá và động lực để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp và đề nghị tổ chức tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2022 và lấy ý kiến góp ý chương trình công tác năm 2023, quan tâm đến hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng.

Ông Phạm Thiện Nghĩa thống nhất chủ trương tổ chức diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng và giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đơn vị tư vấn lựa chọn một số tình huống mô phỏng để diễn tập.

Nguyệt Ánh