img

Bộ Thông tin và Truyền thông: Hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/5/2022, Bộ TT&TT đã có Văn bản số 1832/BTTTT-THH về việc đôn đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Văn bản được gửi đến các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG THÁP
Đơn vị chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Số 10, Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3876.667